Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Οι επιτυχόντες Β΄ ΦΑΣΗΣ που επιλέχτηκαν να φοιτήσουν κατά το Α΄ εξάμηνο στο Δ.ΙΕΚ  Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να προσέλθουν για να καταθέσουν Αίτηση Οριστικής Εγγραφής στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ  Αγ. Δημητρίου από την Τέταρτη 25-09-2019 έως και την Παρασκευή 27-09-2019 και ώρες 14:30 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.. (Λόγω συστέγασης του Δ.ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου με άλλη δομή εκπαίδευσης)

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων σας (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα εγγραφής).
  • Προαιρετικά, εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/login

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: http://saek-ag-dimitr.att.sch.gr

About the Author: IEK Author