Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 20021 (ΦΕΚ 956/21-3-2020) συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, από 21-3-2020 έως και 10-4-2020. Στο ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες θα συνεχίζονται κανονικά. Η εξυπηρέτηση του κοινού  από το Δ.ΙΕΚ θα διεκπεραιώνεται μόνο εξ αποστάσεως (μέσω της πλατφόρμας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απλού ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών) ή τηλεφωνικά, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Επισημαίνεται ότι στις  «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική  άσκηση.

 

Η Διεύθυνση

About the Author: IEK Author