Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σε χώρους εργασίας εντάσσεται ως εκπαιδευτική λειτουργία στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού ( ΚΥΑ – ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020) για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έωςκαι 24-3-2020.
Ως εκ τούτου σας  ενημερώνουμε  ότι υπάρχει αναστολή και ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΠΗ της πρακτικής άσκησης (με τη λήξη της απαγόρευσης δεν θα απαιτηθούν εκ του μηδενός διαδικασίες )
Τονίζεται ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο αυτή.
Για την περίοδο της παύσης δεν θα καταβληθούν οι εισφορές που προβλέπονται για την πρακτική άσκηση, οι οποίες όμως θα καταβληθούν για την περίοδο που θα συμπληρωθούν οι χαμένες ημέρες πρακτικής άσκησης, στο μέλλον.
Σε περίπτωση που πρακτικά ασκούμενοι δεν παρουσιάστηκαν στην πρακτική άσκηση λόγω του κορωνοϊού, σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ, πριν την 11-03-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται “Απουσία λόγω κορωνοϊού” (περιπτώσεις Αχαϊας, Ηλείας, Ζακύνθου κ.ά.).
Για το Διάστημα από 11-03-2020 μέχρι και 24-03-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται “Απαγόρευση λειτουργίας“.

About the Author: IEK Author