Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2020-2021

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το νέο έτος κατάρτισης 2020-2021, το ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της τοπικής κοινωνίας, προτείνει τις ακόλουθες ειδικότητες προς εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των υποψηφίων σπουδαστών. Οι προτιμήσεις  προς κάποιες ειδικότητες θα ληφθούν υπόψη, στην προσπάθεια να επιλεγούν τελικώς οι ειδικότητες εκείνες που καλύπτουν τις επιθυμίες των υποψηφίων και ανταποκρίνονται στην ανάγκη τους για μία ολοκληρωμένη κατάρτιση και για μία, όσο το δυνατόν, καλύτερη προετοιμασία για επαγγελματική σταδιοδρομία.  Να σημειωθεί ότι η λειτουργία των ειδικοτήτων πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.