Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Δικαιολογητικά Β’ Δόσεις Voucher A.E.K.

Στο πλαίσιο της καταβολής της β? δόσης της «επιταγής», οι ωφελούμενοι του β? κύκλου υλοποίησης της Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» καλούνται να καταθέσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης (2013Α) στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων, από την Τετάρτη 02/10/2013 έως και την Παρασκευή 18/10/2013. 

Ειδικότερα οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών & των μη εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. οφείλουν να υποβάλουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων τις εξής βεβαιώσεις:
α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, και 
β) βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Πράξης (http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/) Στο ποσό των διδάκτρων δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα έξοδα (π.χ. παράβολα).

Σημειώνεται ότι, η βεβαίωση που αφορά στο ύψος των καταβληθέντων διδάκτρων δεν απαιτείται να θεωρηθεί από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αλλά θα πρέπει να εκδοθεί από τα Ιδιωτικά και τα μη εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημόσια Ι.Ε.Κ. για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά, φέροντας τη σφραγίδα και υπογραφή από το Διευθυντή του ΙΕΚ ή το Διευθυντή Σπουδών, και εν συνεχεία να κατατεθεί από τον ωφελούμενο στο αρμόδιο Δ.Ι.Ε.Κ.

 

About the Author: IEK Admin