Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “LEONARDO DA VINCI”

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2 ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “LEONARDO DA VINCI” ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Leonardo Da Vinciπου υλοποίησε το ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου την σχολική χρονιά 2013-14.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν 2 προγράμματα του τομέα Πληροφορικής στην Καρλσρούη της Γερμανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Alfatraining.

Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο ?Καινοτόμες τεχνικές Ανάπτυξης Web Design Development ? υλοποιήθηκε την περίοδο 23/3/2014 έως 6/4/2014 και συμπεριλάμβανε την αποστολή 20 σπουδαστών του Δ? εξαμήνου της ειδικότητας Τεχνικός Σχεδίασης & Ανάπτυξης Ιστοχώρων (Web Design Development) .

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες τεχνικές Ανάπτυξης Video Games» υλοποιήθηκε την περίοδο 27/4/2014 έως 11/5/2014 και συμπεριλάμβανε την αποστολή 20 σπουδαστών του Δ? εξαμήνου της ειδικότητας Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών & Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games).

Σκοπός των προγραμμάτων ήταν:

-H επικαιροποίηση των γνώσεων και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών στους τομείς ανάπτυξης εφαρμογών Πληροφορικής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών στο Web (Design -Development) & Video Games.

-Ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης που παρέχει το ΙEK, καθώς και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και υιοθέτηση καινοτομικών στάσεων στην κατάρτιση.

-Βελτίωση στην συνεργασία καταρτιζομένων και καθηγητών, ανάπτυξη επαγγελματισμού των σπουδαστών με τελικό κέρδος την άνοδο της αυτοεκτίμησης τους.

– Ευρωπαϊκή διάσταση του ΙΕΚ

-Επαφή με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Γερμανίας

-Γνωριμία με τον πολιτισμό και το κοινωνικό- πολιτικό γίγνεσθαι της Γερμανίας

Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα συγκαταλέγονται:

-Απασχολησιμότητα των καταρτιζομένων

-Προσέλκυση σπουδαστών στα ΙΕΚ

-Προστιθέμενη αξία στην παρεχομένη εκπαίδευση

-Αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης

-Απόκτηση του Πιστοποιητικού Europass

-Διάχυση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινωνία

-Ευαισθητοποίηση σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

About the Author: IEK Admin