Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Οι υποψήφιοι/ες καταρτιζόμενοι/ες οι οποίοι/ες έχουν επιλεγεί στην ειδικότητα προτίμησής τους στο ΔΙΕΚ Αγίου Δημητρίου μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες από την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 15:00-20:00.
Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι σημαντική, καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων Θα ακολουθήσει ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 18 Σεπτεμβρίου 2017 με συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.
Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
? Φωτοαντίγραφο του ΔελτίουΤαυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
? Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
? Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
? Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

? Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. από δημόσια υπηρεσία (π.χ.  Κ.Ε.Π.)

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:  https://diek.it.minedu.gov.gr

 

About the Author: IEK Admin