Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Αποτελέσματα Β΄ Φάσης επιλογής σπουδαστών Δ.ΙΕΚ για το έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι Επιτυχόντες Β΄ Φάσης της επιλογής υποψηφίων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το έτος 2018-2019. Οι επιτυχόντες καλούνται να παρουσιαστούν για την εγγραφή τους μέχρι και τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00 στα κατά τόπους Δ.ΙΕΚ.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

About the Author: IEK Admin