Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

Επιτυχόντες – Εγγραφές στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΔΙΕΚ 2019

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο «Πρόγραμμα Μαθητείας ΔΙΕΚ» στα Δημόσια ΙΕΚ θα πραγματοποιηθούν
από την Τετάρτη 23/01/2019 μέχρι και την Παρασκευή 25/01/2019.
Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν :
  • Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΔΙΕΚ
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την εγγραφή τους και καθ? όλη τη διάρκεια υλοποίησης του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν κάνει ποτέ έναρξη Πρακτικής Άσκησης, ούτε έχουν απαλλαγεί από αυτή.
Επιπλέον, και μόνο στην περίπτωση υποψηφίου/ας που δεν είναι καταρτιζόμενος/η σε ΔΙΕΚ υλοποίησης Μαθητείας:
  • Αίτηση Μετεγγραφής
Μετά την παρέλευση των εγγραφών διαμορφώνονται τα Τμήματα Μαθητείας στα ΔΙΕΚ, τα οποία λαμβάνουν οριστική έγκριση λειτουργίας βάσει ικανού αριθμού εγγραφών, κατόπιν έκδοσης Απόφασης από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε:
  1. Οριστικός Πίνακα Επιτυχόντων Μαθητείας ΔΙΕΚ
  2. Οδηγίες Εγγραφής
  3. Αίτηση Εγγραφής
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

 

About the Author: IEK Admin