Τελευταίες Ανακοινώσεις
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":"5000"}

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2020

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοινώνει την έναρξη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) 2020.

Έχοντας ως κύριο μέλημα την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εξεταζομένων, καθώς και των συντελεστών των εξετάσεων, και ακολουθώντας τις Οδηγίες,όπως ορίζονται στο άρθρο 17 της υπ? αριθμ. 2168/ Δ1α/ ΓΠ.οικ. 34781/ 2020 Κ.Υ.Α.ΦΕΚ Β΄/04.06.2020 (https://www.eoppep.gr/images/KYA_2168_04_06_2020.pdf#page=32), ), οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε τρεις φάσεις:

Α΄ φάση: 13, 14, 15 και 16 Ιουλίου 2020

Β΄ φάση: 28, 29, 30, 31 Αυγούστου 2020

Γ΄ φάση: 1, 2, 3, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Το αναλυτικό Πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (www.eoppep.gr).

About the Author: IEK Author